Ympäristövastuu

Fyra on sitoutunut etsimään keinoja laadukkaan tilasuunnittelun tekemiseen pienemmällä hiilijalanjäljellä. Tilasuunnitteluun liittyy huomattava päästövähennyspotentiaali, jonka lunastamiseen Fyra toiminnassaan tähtää. Fyra laatii kaikissa alkavissa kohteissaan yhdessä asiakkaan kanssa projektikohtaisen ympäristövastuusuunnitelman, jossa kartoitetaan parhaat ratkaisut kyseiseen projektiin.

Fyra pyrkii resurssiviisaaseen materiaalin käyttöön ja kokonaisvaltaiseen ymmärrykseen valintojen yhteisvaikutuksesta. Uudistava vähähiilinen kiertotalous on tavoite, jonka saavuttamiseksi Fyra tekee pitkäjänteisesti töitä. Fyra hankkii aktiivisesti tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi ja päivittää toimintamallejaan sen mukaisesti.

Fyra pyrkii yhdessä sidosryhmien kanssa edistämään koko toimialan kestävyyttä. Fyra on Green Building Council Finlandin  jäsen ja kuuluu Suomessa alkuperäisiin allekirjoittajiin tilasuunnittelijoiden ilmasto- ja biodiversiteettihätätilajulistuksessa, joka on osa kansainvälistä rakennetun ympäristön vetoomusta.

Ympäristövastuukysymyksissä ota yhteyttä kestävän kehityksen koordinaattoriimme Sisko Anttalaiseen: sisko.anttalainen@fyra.fi, puh. 040 7482554.