27.3.2024

Tilasuunnittelu ja inklusiivisuus – tiloja meille kaikille

Inklusiivisuus perustuu ajatukseen osallistavasta, yhteen kuuluvuutta luovasta yhdenvertaisuudesta. Suomessa siitä puhutaan usein myös työpaikan saavutettavuutena, jolla tarkoitetaan luottamusta, syrjimättömyyttä ja monimuotoisuutta tukevaa työkulttuuria. Inklusiivisessa työpaikassa tunnistetaan ja kunnioitetaan niitä monipuolisia taitoja, joita ihmiset voivat tuoda työpaikalle kulttuuritaustansa tai vammansa kautta.

Miten inklusiivisuutta voi tukea tilasuunnittelun avulla?

Jo koulutuksen alkutaipaleella sisustusarkkitehtejä on opetettu huomioimaan erilaiset käyttäjät, ja empatia onkin yksi keskeisistä tilasuunnittelijan ominaisuuksista. On huomionarvoista, kuinka usein poikkeavia suunnitteluratkaisuja ajatellaan vierailijan näkökulmasta sen sijaan, että ratkaisuja suunniteltaisiin suoraan työntekijöiden tarpeisiin. Suunnittelijoiden on tärkeää tuoda esille tätä epäkohtaa ja varmistaa, että kaikissa suunnitteluratkaisuissa otetaan erilaiset käyttäjät huomioon, vaikkei aihe juuri sillä hetkellä näyttäytyisi työyhteisössä ajankohtaisena.

Tilasuunnittelussa on monia eri osa-alueita, joissa huomioida erilaiset tarpeet ja tausta. Tässä muutamia tapoja, joilla olemme Fyran viimeisimmissä projekteissamme tehneet tiloista inklusiivisempia:

Osallistava tilasuunnittelu

Osallistamalla monipuolisesti erilaisia ihmisiä prosessin eri vaiheissa varmistetaan, että erilaiset tarpeet ja näkökulmat otetaan huomioon kaikissa ratkaisuissa. Näin faktat toimivat kaiken suunnittelun lähtökohtana. Osallistavassa suunnittelussa tiedottaminen on tärkeässä roolissa ja inklusiivisuus tulee tässäkin huomioida mm. monikanavaisella, selkeällä viestinnällä ja tiedon saavutettavuudella.

Esteettömyys kulkureiteillä ja kalusteissa

Suunnittelulla varmistetaan, että tilat täyttävät annetut esteettömyysvaatimukset ja ovat helposti saavutettavia kaikille. Tämä voi sisältää muun muassa leveät kulkureitit ja vaatimuksia isommat pyörähdysympyrät. Esteettömyys on tärkeää huomioida niin taukotilojen allaskalusteiden, vastaanottotiskien kuin lounasravintoloiden kalustuksen suunnittelussa.

Joustavuus mahdollistaa erilaiset työskentelytavat

Joustavuus tarkoittaa tiloissa muunneltavuutta erilaisten tarpeiden ja tilanteiden huomioimiseksi. Sama tila voi toimia sekä neuvottelutilana että pidempiaikaisena projektitilana.  Helpoin tapa lisätä tilojen muunneltavuutta ovat erilaiset modulaariset ja helposti liikuteltavat kalusteet. Tilan tunnelmaan taas voidaan vaikuttaa paljon muuntuvalla valaistuksella. Joustavuus tarjoaa tilojen osalta myös vaihtoehtoja eri työskentelytyylejä suosiville.

Aistielämyksellisyys lisää tilan käyttömukavuutta

Suunnittelussa huomioidaan tilojen erilaiset aistielämykset, kuten äänet, valot ja hajut. Näin varmistetaan, että tilat ovat miellyttäviä kaikille käyttäjille. Tähän liittyy myös induktiosilmukoiden saatavuus eri tiloissa.

Kulttuuritietoisuus tukee monimuotoisuutta

Tilasuunnittelussa on tärkeää huomioida ja tukea kulttuurien monimuotoisuutta. Kulttuurien monimuotoisuus voi näyttäytyä monin eri tavoin – erilaisten kulttuuristen perinteiden ja käytäntöjen huomioiminen voi ilmetä esim. rukoushuoneiden muodossa.

Yhteisöllisyys on entistä merkityksellisempi osa tilasuunnittelua

Erilaiset työkahvilat ja rentoutumistilat ovat tuoneet ihmisiä yhteen ja tukeneet kohtaamisia työympäristöissä jo useiden vuosien ajan. Tällä hetkellä korostuu erityisesti se, että sen lisäksi, että tilat ovat mukavia ja kutsuvia paikkoja, niissä kaikkien tulee tuntea olonsa tervetulleiksi ja osaksi yhteisöä. Yhteisöllisyyden käsitys on laajentunut koskemaan kauttaaltaan koko tiloja.

Toivottavasti tulevaisuudessa näemme yhä enemmän tiloja, jotka toimivat meille ihan kaikille.

Artikkelissa käytetyt lähteet:

Esteetön, saavutettava ja yhdenvertainen työelämä mahdollistaa vammaisten henkilöiden osallisuuden

Inkluusio

Työelämän saavutettavuus